Δικηγορική Εταιρία

Μούζουλας

και

Συνεργάτες

Η Δικηγορική Εταιρία Μούζουλας και Συνεργάτες δραστηριοποιείται από το 1990 στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Έχει αναπτύξει ευρύτατη δραστηριότητα στο εμπορικό δίκαιο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι δικηγόροι της Εταιρίας διαθέτουν πλούσια ελληνική και διεθνή εμπειρία, για το χειρισμό υποθέσεων, δικαστικά και εξωδικαστικά.

Θεωρείται από τις πλέον εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα, στους ειδικότερους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα το γραφείο μας ασχολείται με θέματα που αφορούν κυρίως επιχειρήσεις. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς εξειδίκευσης της Εταιρίας, αλλά και ιδιώτες, για ζητήματα που εντάσσονται σε αυτούς τους τομείς

Με συνέπεια και επαγγελματισμό η ομάδα μας βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε υπόθεση.

Image
Image

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

01

Δίκαιο Εταιριών και Εταιρική Διακυβέρνηση

02

Δίκαιο Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

03

Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowdfunding)

04

Δίκαιο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων

05

Δίκαιο Κινητών Αξιών ή άλλων Τίτλων
που εκδίδουν εταιρίες

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Image

Μούζουλας Σπήλιος

Δικηγόρος

info@smlf.gr

Ο κ. Σπήλιος Αντ. Μούζουλας είναι δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Παρισίων, στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει ειδικευτεί κυρίως στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Είναι συγγραφέας νομικών βιβλίων, με αντικείμενο ζητήματα του εμπορικού δικαίου καθώς και μεγάλου αριθμού μελετών, δημοσιευμένων σε νομικά περιοδικά, ελληνικά και αλλοδαπά. Έχει διατελέσει μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και έχει συντάξει νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα (Ελλάδας και Κύπρου) σχετικά με ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκης 13, 105 57 Αθήνα

e. info@smlf.gr
t. 210 3257566-7 | 210 3257578-9
f. 210 3218376