Αλεξοπούλου Στεφανία


Η κ. Στεφανία Αλεξοπούλου είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990, είναι δε δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Ειδικεύεται επαγγελματικά στο εμπράγματο δίκαιο και ειδικότερα στις δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων, εμπραγμάτων ασφαλειών, χορήγησης δανείων για αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, εργολαβικών συμφωνιών, καθώς και νομικών ελέγχων τίτλων ακινήτων. Έχει παράσχει και παρέχει υπηρεσίες σε μεγάλες Τράπεζες σε θέματα νομικών ελέγχων τίτλων ακινήτων και αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε διεξαγωγή δικαστικών υποθέσεων. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.