Παπακώστα Τατιάνα


Η κ. Τατιάνα Παπακώστα αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (D.E.S.S. ULg) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λιέγης Βελγίου. Κατέχει επίσης το μεταπτυχιακό δίπλωμα φορολογικού δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (μακροχρόνιο φορολογικό σεμινάριο, 2000). Είναι Δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995. Ειδικεύεται στο φορολογικό δίκαιο, στο λογιστικό δίκαιο και στο δίκαιο των ανωνύμων εταιριών. Παρέχει υπηρεσίες κυρίως σε εταιρίες ως νομικός και φορολογικός σύμβουλος και διεκπεραιώνει δικαστικές υποθέσεις. Εκτός του φορολογικού και εταιρικού δικαίου έχει επαγγελματική εμπειρία, στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο εμπορικών συναλλαγών, στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στο δίκαιο αξιογράφων, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου γενικότερα και στη διεξαγωγή δικών. Παρέχει επίσης συμβουλές για τα κοινοτικά προγράμματα και τους αναπτυξιακούς νόμους που παρέχουν κίνητρα επενδύσεων στην Ελλάδα. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.