Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Δικηγορική Εταιρία ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δραστηριοποιείται από το 1990 στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Έχει αναπτύξει ευρύτατη δραστηριότητα στο εμπορικό δίκαιο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θεωρείται δε από τις πλέον εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα, στους ειδικότερους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Οι δικηγόροι της Εταιρίας διαθέτουν πλούσια ελληνική και διεθνή εμπειρία, για το χειρισμό υποθέσεων, δικαστικά και εξωδικαστικά.

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύ μεγάλη ειδίκευση και εμπειρία στο δίκαιο των εταιριών σε όλους τους τομείς (εταιρική διακυβέρνηση, επενδυτικές υπηρεσίες, συμμετοχική χρηματοδότηση, φορολογικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο κλπ.) Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις που αφορούν το χώρο του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της χρηματαγοράς.

Περισσότερα

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύ μεγάλη ειδίκευση και εμπειρία στο δίκαιο των εταιριών σε όλους τους τομείς (εταιρική διακυβέρνηση, επενδυτικές υπηρεσίες, συμμετοχική χρηματοδότηση, φορολογικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο κλπ.) Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις που αφορούν το χώρο του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της χρηματαγοράς.

Περισσότερα

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι Πελάτες μας είναι κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς εξειδίκευσης της Εταιρίας, αλλά και ιδιώτες, για ζητήματα που εντάσσονται σε αυτούς τους τομείς.

Στον κύκλο των Πελατών μας, οι οποίοι προέρχονται από την Ελλάδα και από το εξωτερικό (Ευρώπη και Η.Π.Α.), εντάσσονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά :

 • Τράπεζες
 • Εταιρίες και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
 • Χρηματιστηριακές εταιρίες
 • Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Εταιρίες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
 • Εταιρίες επενδύσεων
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά
 • Εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης
 • Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις,
 • Εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
 • Λοιπές εμπορικές εταιρίες και επιχειρήσεις
 • Ιδιώτες επιχειρηματίες