Παπαδόπουλος Παναγιώτης


Ο κ. Παναγιώτης Λ. Παπαδόπουλος αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2003 και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2006. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (LL.M.) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006), καθώς και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (2009), με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο. Ειδικεύεται σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου και διαθέτει εμπειρία στη δικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.